2018 יולי
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 יחידות פנויות
18
2 יחידות פנויות
19
2 יחידות פנויות
20
0 יחידות פנויות
21
0 יחידות פנויות
22
0 יחידות פנויות
23
2 יחידות פנויות
24
2 יחידות פנויות
25
2 יחידות פנויות
26
2 יחידות פנויות
27
2 יחידות פנויות
28
2 יחידות פנויות
29
2 יחידות פנויות
30
2 יחידות פנויות
31
2 יחידות פנויות
1
3 יחידות פנויות
2
3 יחידות פנויות
3
3 יחידות פנויות
4
3 יחידות פנויות