2018 יולי
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4 יחידות פנויות
19
4 יחידות פנויות
20
3 יחידות פנויות
21
3 יחידות פנויות
22
4 יחידות פנויות
23
1 יחידות פנויה
24
2 יחידות פנויות
25
2 יחידות פנויות
26
2 יחידות פנויות
27
3 יחידות פנויות
28
4 יחידות פנויות
29
3 יחידות פנויות
30
3 יחידות פנויות
31
4 יחידות פנויות
1
4 יחידות פנויות
2
4 יחידות פנויות
3
4 יחידות פנויות
4
4 יחידות פנויות