2018 נובמבר
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2 יחידות פנויות
15
1 יחידות פנויה
16
2 יחידות פנויות
17
3 יחידות פנויות
18
2 יחידות פנויות
19
3 יחידות פנויות
20
3 יחידות פנויות
21
3 יחידות פנויות
22
3 יחידות פנויות
23
3 יחידות פנויות
24
3 יחידות פנויות
25
3 יחידות פנויות
26
2 יחידות פנויות
27
3 יחידות פנויות
28
3 יחידות פנויות
29
3 יחידות פנויות
30
3 יחידות פנויות
1
3 יחידות פנויות