מדיניות פרטיות | קופונופש
תיאטראות

מדיניות פרטיות

1. כללי.
1.1. אנו מכבדים את פרטיותכם ואת זכותכם לשלוט במידע האישי שלכם ולכן במסגרת מדיניות זו נציג את האופן שבו אנו נוהגים במידע המתקבל מכם.
1.2. במידה ויש לכם שאלה כלשהי בנוגע למדיניות זו, או שחלילה, אתם חשים כי פרטיותכם נפגעה במהלך התקשורת עמנו או בעת השימוש באיזה מן השירותים בהם אנו משתמשים לצורכי תקשורת עמכם, אנא אל תהססו לפנות אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה - office.interactivi@gmail.com הציגו את המקרה המדובר וצרפו את כל המידע הרלוונטי המצוי בידכם.
1.3. באתר נעשה שימוש בטכנולוגיות שונות, חלקן מופעלות על-ידנו וחלקן על-ידי צדדים שלישיים, המאפשרות ניטור ומעקב אחר פעילות האתר ואפליקציות שונות מטעמי התאמת שירותים, אבטחת מידע, ניתוח דפוסי שימוש, יצירת תובנות, פרסום ועוד.
2. מסירת מידע.
2.1. כל מידע אשר תמסרו לנו, לרבות פרטי זיהוי אישיים ומידע פרטי, הרי שאתם מוסרים לנו מידע זה מרצונכם ובהסכמתכם המלאה בעודכם יודעים כי לא חלה עליכם כל חובה חוקית לשתף מידע זה עמנו.
2.2. עצם מסירת המידע על-ידכם מהווה אישורכם כי הנכם תושבי ישראל, בגירים והנכם מסכימים ומקבלים את כל המפורט בכתב מדיניות זה.
2.3. בחירתכם למסור מידע אישי יחשב כהסכמה מלאה מצדכם למסור את המידע לצורך אחסונו ואחזקתו במאגרי המידע שלנו ו/או מי מטעמנו, בישראל ומחוצה לה, לימודו והסקת מסקנות.
3. תוכן מידע.
3.1. אינכם חייבים למסור לנו את המידע המבוקש, מסירתו תלויה אך ורק ברצונכם החופשי ובהסכמתכם לשתף עמנו את המידע האישי שלכם.
3.2. כל מידע אשר תבחרו לשתף עמנו יחשב כמידע מדויק, מלא ונכון אשר בחרתם באופן מודע ומרצונכם החופשי לשתף.
3.3. כברירת מחדל אנו מעדיפים כי לא תשתפו עמנו מידע אישי של צד שלישי. אם בכל זאת בחרתם לשתף מידע השייך לצד שלישי, הרי שבעצם שיתופו אתם מצהירים כי קיבלתם את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי לשיתוף המידע או כי הנכם רשאים על-פי דין להסכים על שיתוף המידע עבור הצד השלישי.
4. שמירה על המידע. כל מידע אישי שיימסר לידנו, בכפוף להוראות כתב מדיניות זה, ישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
5. מאגר מידע. המידע אשר ייאסף מכם ואודותכם ישמר במאגרי המידע שלנו ואנו נעשה בו ובתוצריו שימוש בהתאם להוראות הדין ומדיניות זו.
6. שימוש במידע.
6.1. באמצעות המידע שתמסרו יתאפשר לנו להבין האם באפשרותנו לסייע, לצורך יצירת קשר עמכם, לשלוח עדכונים, שאלונים, טיפים ועוד.
6.2. בעצם מסירת המידע האישי הנכם מסכימים:
6.2.1. כי נעשה שימוש במידע לצורך מתן שירותינו , עיבוד, אפיון, תובנות, קבלת החלטות בעצמנו ו/או באמצעות מי מטעמנו ליצירת קשר בעניין פנייתכם, לצורכי שיווק.
6.2.2. כי תוצרי עיבוד המידע יכולים לשמש לצורך מתן הצעות ייעודיות.
6.2.3. כי נעשה שימוש בטכנולוגיות ושרותי צד שלישי לצורכי מתן השירותים ותקשורת ביננו לבניכם.
6.2.4. כי מידע האישי ייקלט, יעובד ויאוחסן מחוץ לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל וכן כי נעשה שימוש בפרטי ההתקשרות עמכם לצורך העברת מידע ודיוור אלקטרוני.
6.2.5. כי נהיה רשאים לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמנו.
7. טכנולוגיה.
7.1. אנו נעזרים בתוכנות ובטכנולוגיות מעקב שונות, לרבות עוגיות (Cookies) טאגים (Tags), פיקסלים (Pixels) וסמנים (Beacons) לצורכי אימות, איסוף ומסירת מידע, תפעול שירותים, התאמה, מיקוד והצלבה.
7.2. טכנולוגיות אלה אוספות מידע סטטיסטי לגבי פעילות הגולשים והמשתמשים באתר וביישומונים. כמו כן, טכנולוגיות אלה מסייעות במתן חווית משתמש טובה יותר כגון עוגיות המשמשות לזיהוי חוזר של גולשים ומשתמשים.
7.3. הנכם יכולים לחסום באופן מלא או חלקי את השימוש בעוגיות באמצעות עדכון הדפדפן, אך חסימה שכזו עלולה לפגוע בחוויית השימוש ואף למנוע חלק מן השירותים מלפעול באופן תקין.
8. דפוסי שימוש.
8.1. אנו ו/או ספקי שרותי הטכנולוגיה שלנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים בכדי לאסוף מידע על אופן פעילות השיווק, הממשק בינכם לשירותים בהם אנו עושים שימוש לצורך התקשורת עמכם ומידע אודות דפוסי השימוש באמצעים הטכנולוגיים שיועמדו לרשותכם.
8.2. מידע זה משמש לצורכי לימוד, שיפור, מתן הצעות וכיו"ב. אנו משתפים מידע אנונימי זה עם צדדים שלישיים, כגון מפרסמים, ספקים, שותפים וכל צד שלישי אחר בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
9. עיון, תיקון ומחיקת מידע.
9.1. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכדי לעיין, לתקן או למחוק מידע הקשור אליכם ואנו נפעל בהתאם להוראות הדין.
9.2. מידע אישי למעט דרכי התקשרות ימחק באופן מידי במידה ויתברר כי אין באפשרותנו לסייע. כל מידע אחר ישמר לפרק זמן סביר הנדרש לצורכי מתן השירותים ותיעוד על-פי דין.
10. הזמנה.
10.1. במידה ואתם מבצעים הזמנה של מוצר או שירות, תתבקשו למסור את פרטי אמצעי תשלום לצורך חיובו וכן מידע שנועד לזהות אתכם ואת כתובתכם.
10.2. אנו אשתמש במידע זה לצורך גביית התשלום ובמקרים מסוימים לצורך אספקת מוצר כזה או אחר לכתובתכם. לנוחותכם, פרטים אלה ישמרו לצורכי תקשורת עמכם.
11. מידע לסליקת אשראי. מידע הנדרש לסליקת כרטיסי האשראי מתבצע אצל ספק שרותי סליקה אשר אינו משתף עמנו את פרטי כרטיס האשראי שלכם.
12. שמירת מידע.
12.1. המידע האישי נשמר אצלנו ואצל ספקי שירותים טכנולוגיים לרבות מערכות הענן של Microsoft, Google, ו-Amazon.
12.2. מידע אנונימי וסטטיסטי נאסף ונשמר אצל צדדים שלישיים. מאחר וספקי השירותים הטכנולוגיים שלנו עלולים לאחסן את המידע האישי מחוץ לגבולות ישראל.
12.3. עצם מסירת מידע אישי או אחר מהווה הסכמתכם כי המידע האישי יועבר אל מחוץ לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל ויאוחסן שם.
13. אבטחת מידע.
13.1. אנו נוקטים אמצעים סבירים להגנה על המידע האישי הנמצא בחזקתנו ובחרנו את שרותי ספקינו הטכנולוגיים בהתאם לכך.
13.2. איננו מאפשרים שימוש במידע אישי ללא הרשאה, באופן המשמר את הסודיות הנדרשת ורמת אבטחה תואמת לסוג המידע הנאסף בהתאם להוראות החוק ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.
13.3. יחד עם זאת, תמיד קיים סיכון אשר אינו בשליטתנו לפגיעה בסודיות או שלמות המידע האישי שמסרתם ולכן נבקשכם לשקול היטב איזה מידע אתם בוחרים לשתף איתנו.
14. העברת מידע אישי לצד שלישי.
14.1. כברירת מחדל אנו נמנעים מלמסור מידע אישי לצדדים שלישיים, למעט לצורכי מתן שרותינו, צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או בגין הפרה של איזו מהוראות מדיניות זו.
14.2. יחד עם זאת, המידע האישי נקלט, מעובד ומאוחסן אצל צדדים שלישיים, בישראל ומחוצה לה, כגון: Microsoft, Google, ובמסירת מידע אישי הנכם מסכימים ומקבלים את מדיניות הפרטיות של ספקי השירות, בקישורים הבאים: https://policies.google.com/privacy , https://privacy.microsoft.com/en-US/ .
14.3. אנו נמסור מידע בלתי אישי לצדדים שלישיים לצרכים שונים לרבות שיפור וייעול השירותים הניתנים לכם.
15. עדכונים ודיוור ישיר.
15.1. באמצעות הפרטים שתמסרו לנו, מפעם לפעם נפנה אליכם לצורך קבלת משוב ועריכת סקרים, לספק לכם מידע על נושאים בהם הבעתם עניין או שאנו סבורים כי יעניין אתכם, זאת באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההתקשרות שתמסרו לנו כגון: טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, מסרונים קצרים, דואר וכיו"ב.
15.2. במידה ותבקשו להפסיק קבלת מידע זה, תוכלו לעשות שימוש בקישור שיופיע בתחתית הודעת הדוא"ל ו/או באמצעות אתר האינטרנט לנו ו/או באמצעות פניה בכתב, בכדי לידע אותנו על רצונכם ואנו נסיר את כתובת הדוא"ל שלכם מרשימת הנמענים בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008.
16. מיקור חוץ. אם וככל שנשכור שרותיהם של צדדים שלישיים לצורך מתן השירותים בשמנו, כגון: דיוור, אספקה, מענה לשאלות וכיו"ב, אנו נספק לגורמים אלה רק את המידע הנדרש לצורך מתן השירותים ונאסור שימוש במידע זה לכל מטרה אחרת.
17. עדכון מדיניות. מפעם לפעם נעדכן מדיניות זו אשר תיכנס לתוקף מיד עם פרסומה באתר. הנכם מסכימים לשינוי כל עוד אין בשינוי זה כדי להפחית מרמת ההגנה הנדרשת לשמירה על המידע האישי שמסרתם, במועד מסירתו.
18. פניה. אם מסיבה כלשהי עולה החשש כי לא פעלנו בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל, נא הודיעו זאת לנו באמצעות הדוא"ל office.interactivi@gmail.com, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לברר ולפתור את הבעיה במהירות האפשרית.

משרד ראשי
פרסום אינטראקטיבי - טבריה
 
טלפון:   04-6725060
פקס:     04-6712205
מיני ישראל
חמי געש
ג'ונגל כיף
קופונופש לקבוצות
רפטינג נהר הירדן גדות
חאן הגליל
מוזיאון הילדים בחולון
קלאב קאר בית הלל
הבימה