2018 אפריל
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8 יחידות פנויות
26
8 יחידות פנויות
27
8 יחידות פנויות
28
8 יחידות פנויות
29
8 יחידות פנויות
30
8 יחידות פנויות
1
8 יחידות פנויות
2
8 יחידות פנויות
3
8 יחידות פנויות
4
8 יחידות פנויות
5
8 יחידות פנויות