2018 אפריל
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3 יחידות פנויות
26
3 יחידות פנויות
27
3 יחידות פנויות
28
3 יחידות פנויות
29
3 יחידות פנויות
30
0 יחידות פנויות
1
0 יחידות פנויות
2
0 יחידות פנויות
3
0 יחידות פנויות
4
0 יחידות פנויות
5
0 יחידות פנויות